Primær navigation

Opdatering af resultatopgørelse på regnskabsportalen

[26.03.2019]

Problemerne med indlæsning af regnskabstal fra resultatopgørelsen til regnskabsportalen er løst. Derfor anbefaler vi nu, at de skoler, som ikke er startet på regnskabsindberetningen, bruger muligheden for at danne data fra xml-filen med årsregnskab. Dermed vender vi tilbage til den normale rækkefølge af aktiviteter i forbindelse med aflæggelse af regnskab til UVM.

  1. Kør rapporten Årsregnskab – Afrapportering fra Regnskabsafrapportering i LDV og gem filen som XML-file with report data og send rapporten til ØDUP. Institutioner på Moderniseringsstyrelsens hosting aftale skal gemme rapporten på V-drevet. På institutioner, der selv varetager driften af Navision Stat, skal økonomiafdelingen aflevere xml-rapport til den lokale IT-administrator, som så sender rapporten til ØDUP. Vent mindst 1 døgn.

  2. Log ind på regnskabsportalen og indtast de manglende tal til årsregnskabet (balancen, pengestrømsanalyse m.m.). Herefter vedhæftes årsrapport, revisionsprotokollat, bestyrelsens stillingtagen og instruks m.m. Den samlede indberetning godkendes med digital signatur.

  3. Kør rapporten Formålsregnskab – Afrapportering og følg retningslinjerne under punkt 1.

Deadline for indberetning er uændret.

 

Med venlig hilsen

Navision supporten