Primær navigation

Navision Stat 9.0 Teknik og Drift møde

[08.08.2017]

 

Kære alle

Hermed indbydes systemadministratorer og andre teknik-interesserede til NS9.0 – TEKNIK & DRIFT møde.

NS9.0 frigives ultimo oktober 2017 og i den forbindelse, vil Moderniseringsstyrelsen og STIL - inspireret af de gode erfaringer med et tilsvarende møde ifm. release af NS7.0 – gerne invitere til en introduktion af NS9.0. Der opslås 2 møder – et traditionelt og et webinar. 

Møde 1 til afholdelse i København d. 29. august 2017 (traditionelt møde)

Mødet afholdes i ”Fægtesalen”, Frederiksholms Kanal 26 fra kl. 13 – 16

Tilmeld dig ved at klikke HER

Målgruppe: Systemadministratorer

Møde 2 til afholdelse som et webinar d. 14. november 2017 (webinar)

Mødet afholdes fra kl 13 -16. Du er velkommen til at deltage i webinaret, selvom du har deltaget i møde 1.

Webinaret er endnu ikke åbnet for tilmelding – der vil senere blive udsendt en separat nyhed om dette.

Målgruppe: Systemadministratorer og andre teknik-interesserede

 

Navision Stat 9.0 – Teknik og drift møde - program

 • Arkitektur og det bagvedliggende standardprogrammel
 • Krav til SQL-server, OS, Office pakken og ekstra SW på serverne
 • Krav til licensopdatering
 • Installationsmetode: Multitenancy kontra single tenancy
 • Nyt om objekthåndtering
 • Nye konfigurationsmuligheder på NAV services
 • Gennemgang af ændring til serverkomponenter
 • Ændring af brugergrænsefladen
 • Det nye support rollecenter
 • GIS- Bagudkompatibilitet
 • SUPER-loggen
 • Direkte Digital Post integration
 • Danske Bank WS – integration
 • EU persondataforordning
 • Tidsstyret rapportgenerering
 • Forberedelse for modtagelse af PEPPOL_BIS bilag
 • Implementerings- og kommunikationsplaner

 

LDV

 • Arkitektur og bagudkompatibilitet
 • Krav til SQL-server, OS, Office pakken og ekstra SW på serverne
 • Installation og opdatering
 • Væsentlige ændringer

 

http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Officielle-frigivelser/Navision-Stat-90

 

Som det fremgår af ovenstående er det et ambitiøst program, og derfor har vi valgt at afsætte 3 timer.

 

Med venlig hilsen

Carina Sørensen & Peter Rauff