Primær navigation

Opslagsværk til roller og rettigheder

[16.08.2017]

 

Tilbage i tiden, hvor Navision Stat hed noget med ”5”, havde Navision Stat supporten på Admsys et regneark med titlen ”Rolle med rettighed”.

Dette regneark findes nu i en opdateret NS7.1 version – men denne gang på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.

Regnearket er velegnet til at finde, hvilke roller en given rettighed indgår i.

Benyt fx objektnavn til at fremsøge det objekt, der mangles rettighed til. Når objektet kendes kan en relevant rolle udpeges.

Kontakt Navision stat supporten, hvis du har spørgsmål til brugen af regnearket.

Og, ja, roller er det gamle navn for det, der i NS7.1 hedder ”Rettighedssæt”.