Primær navigation

GIS opdatering 27

[21.04.2017]

 

Opdatering 27 til GIS integrationen indeholder en rettelse til behandling af beløbsfeltet på en salgsfaktura/kreditnota, så beløb på mellem 0 og – 1 kr. bliver håndteret korrekt. Samme rettelse er lavet for den funktion, som flytter en lønfordeling fra EASY-A til Navision Stat. Desuden indeholder versionen en rettelse til behandling af CVR-nr. feltet hos SIS skoler, så CVR-nr. nu bliver flyttet til både SE-nr og CVR-nr. feltet. Ved opdatering af integrationen skal standard proceduren anvendes, se linket ”Vejledning til opdatering af STIL GIS Navisionintegrationsservice” som kan hentes her.

Rettelser i GIS opdateringspakke 27:

  1. Rettelsen til beløbsfeltet i salgsfaktura og kreditnota for værdier mellem -1 og 0, så beløbet opfattes som numerisk (indtil nu blev feltet behandlet som f.eks. -,27 og det blev opfattet som en tekststreng af Navision)

  2. Samme rettelse som ovenfor til dannelse af kladdelinjer i Navision Stat fra lønfordeling i Easy

  3. Rettet proceduren for behandling af CVR-nr. feltet for SIS skoler

 

En lidt mere deltaljeret og teknisk beskrivelse af opdateringen findes i dokumentet "Systeminfo 27".

Styrelsen for IT og Læring laver en samlet bestilling af opdatering for de KMD/MODST hostede skoler med integration til SIS.

 

Med venlig hilsen

Navision supporten