Primær navigation

Månedens tip: Få en hurtigere visning af jeres betalingsjournaler

[13.06.2017]

 

Efterhånden som tiden går vokser antallet af betalingsjournaler, som den enkelte skole har sendt til NKS eller Danske Bank.

De mange betalingsjournaler gør, at det for nogle skoler kan tage sin tid at åbne listen med betalingsjournaler under ”Bogførte dokumenter”.

I NS7.1 findes der råd for dette. I NS7.1 er der nemlig tilføjet mulighed for, at skolen selv kan bestemme hvor mange (af de seneste) betalingsjournaler, der ønskes vist ved åbning af betalingsjournalsoversigten.

Dette sker ved hjælp at en ny funktion kaldet ”Opsætning af listevisninger”.

Sådan gør du:

1) Åbn menupunktet ”Opsætning af Listevisninger”.

                           Menusti: Afdelinger / Økonomistyring / Opsætning / Generelt

2) Indtast et tal for det antal af de seneste betalingsjournaler, du ønsker vist ved åbning

3) Åbn ”Betalingsjournaler” og kontroller, at du kun ser det ønskede antal

4) Gentag 2) og 3) om nødvendigt for at få et tilfredsstillende resultat

 

Husk at denne opsætning gælder for alle brugere af regnskabet og at du nemt kan få vist alle journalerne igen, efter du har åbnet oversigten med betalingsjournaler. Dette gør du ved at taste CTRL + SHIFT + A.