Primær navigation

Indberetning af års- og formålsregnskab

[22.03.2017]

 

Økonomisk Administrativt Center i STUK har udsat fristen for indberetning af regnskab en måned så deadline nu er 3. maj 2017. Den anbefalede rækkefølge af de forskellige opgaver er følgende:

  1. Kør rapporten Årsregnskab – Afrapportering fra rapportpakken til ØS-LDV og gem filen som XML-file with report data og send rapporten til ØDUP. Institutioner på Moderniseringsstyrelsens hosting aftale skal gemme rapporten på V-drevet. På institutioner, der selv varetager driften af Navision Stat, skal økonomiafdelingen aflevere xml-rapport til den lokale IT-administrator, som så sender rapporten til ØDUP. Vent mindst 1 døgn.

  2. Log ind på regnskabsportalen og indtast de manglende tal til årsregnskabet (balancen, pengestrømsanalyse m.m.). Herefter vedhæftes årsrapport, revisionsprotokollat, bestyrelsens stillingtagen og instruks. Revisortjekliste udfyldes og den samlede indberetning godkendes med digital signatur. Detaljeret vejledning til indberetning på regnskabsportalen finder du på dette link

  3. Kør rapporten Formålsregnskab – Afrapportering og følg retningslinjerne under punkt 1.

 NB! Vær opmærksom på, at linket herover pt. ikke virker i Internet Explorer - brug en anden browser.

 

Med venlig hilsen

Navision Stat supporten