Primær navigation

GIS opdatering 28 til både EASY og SIS skoler

[14.02.2018]

Opdatering 28 til GIS integrationen indeholder en tilpasning til Navision Stat 9.0 så opdateringen skal gennemføres umiddelbart efter opgradering til NS 9.0 hvis skolen har integration til EASY eller SIS. Et af de centrale punkter i opdateringen er tilføjelsen af feltet ”Dokumentafsendelsesmetode” som fremover vil styre forsendelsen af salgsbilag. Der er desuden oprettet en ny parameter i web.config filen vedr. tilmelding til E-boks Ja / Nej. Som udgangspunkt er denne parameter sat til ”Nej”, så hvis skolen tilmelder sig E-boks løsningen skal parameteren opdateres til ”Ja”. Til opdatering af integrationen er der denne gang skrevet en særlig vejledning, se ”Vejledning til opgradering 28 af STIL GIS Navisionintegrationsservice”, som kan hentes her.

En lidt mere detaljeret og teknisk beskrivelse af opdateringen findes i dokumentet ”Systeminfo 28” på samme hjemmeside som de øvrige dokumenter.

Med venlig hilsen

Navision supporten