Primær navigation

Formålsregnskab 2017 OPDATERET igen

[20.04.2018]

 

Vi har fra STUK modtaget en kopi af en mail, som i dag er sendt til skolerne vedr. indberetning af års- og formålsregnskab. Vi har indsat mailen herunder:

 

 

”Til bestyrelsesformand og institutionens daglige leder

 

Vi har i brev af 23. marts 2018 meddelt, at regnskabsportalen forventeligt vil være klar til indberetning mandag den 23. april 2018 og at årets frist for indberetning af regnskabsmateriale for 2017 er onsdag den 9. maj 2018.

 

Regnskabsportalen er desværre ikke på nuværende tidspunkt klar til at modtage årets indberetninger, og vi er derfor nød til at udskyde åbningen af regnskabsportalen samt fristen for indberetning.

 

I vil blive orienteret, så snart vi kender den præcise dato for, hvornår regnskabsportalen vil være åben for indberetning. I samme orientering vil en ny frist for årets regnskabsindberetning også meddeles.

 

Forventningen er pt., at portalen vil være klar til indberetning i løbet af to til fire uger.

 

Se i øvrigt vedlagte brev fra Styrelsen for It og Læring, hvori de beskriver udfordringerne i forhold til årets åbning af regnskabsportalen.

 

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at sende en mail til: oac-support@stukuvm.dk

 

Med venlig hilsen

Økonomisk-Administrativt Center”