Primær navigation

Navision Stat Produktgruppe

 

Navision Stat Produktgruppe

Information om Produktgruppen


Gruppen mødes 2 gange årligt

Gruppens formål:

  • At drøfte kortsigtede videreudviklingsplaner og prioritering af udviklingsmidler inden for produktet
  • At drøfte spørgsmål vedrørende levering, support og vedligeholdelse af produktet
  • At drøfte spørgsmål i øvrigt som forelægges gruppen af STIL, departementet eller institutionerne

Medlemmer:

Navn

Institution

E-mail adresse

Erling Madsen

University College Syd

emad@ucsyd.dk

Flemming Nybro Sørensen

Nordvestsjællands HF & VUC

fns@nvsvuc.dk

Frank Jakobsen-Broberg

Dalum Landbrugsskole

fjb@dalumls.dk

Karina Thers Nielsen Andersen

Absalon

ktn@pha.dk

Mette Christina Mayhøfer

ZBC

mkma@zbc.dk

Steen Høgh Nielsen

SOSU Århus

shn@adm.sosuaarhus.dk

Steffen Bruhn Petersen

Odense Katedralskole

stpe@odensekatedralskole.dk