Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Primær navigation

Navision Stat Produktgruppe

 

Navision Stat Produktgruppe

Information om Produktgruppen


Gruppen mødes 2 gange årligt

Gruppens formål:

  • At drøfte kortsigtede videreudviklingsplaner og prioritering af udviklingsmidler inden for produktet
  • At drøfte spørgsmål vedrørende levering, support og vedligeholdelse af produktet
  • At drøfte spørgsmål i øvrigt som forelægges gruppen af STIL, departementet eller institutionerne

Medlemmer:

Navn

Institution

E-mail adresse

Erling Madsen

University College Syd

emad@ucsyd.dk

Flemming Nybro Sørensen

Nordvestsjællands HF & VUC

fns@nvsvuc.dk

Frank Jakobsen-Broberg

Dalum Landbrugsskole

fjb@dalumls.dk

Lena Elisabeth Schiøtt

University College Sjælland

les@ucsj.dk

Mette Christina Mayhøfer

ZBC

mkma@zbc.dk

Steen Høgh Nielsen

SOSU Århus

shn@adm.sosuaarhus.dk

Steffen Bruhn Petersen

Odense Katedralskole

stpe@odensekatedralskole.dk