Primær navigation

Supportaftale

 

Supportaftale for Navision Stat

Hvilke områder er dækket af supporten?


I forbindelse med Navision Stat ydes følgende supportydelser:

  • Fejlmelding og -søgning i de enkelte moduler, herunder support af funktionsdygtigheden af integration med studieadministrative systemer (EASY-A/SIS)
  • Spørgsmål og afklaringer vedr. de enkelte modulers virkemåde. Primære moduler: Finans, Salg, Køb, Anlæg og Ressourcer ifm. omposteringer.
  • Hjælp i forbindelse med udsendelse af versioner, servicepacks og patches med nyt/ændret programmel.

UNI-Cs supportydelser omfatter ikke følgende områder:

  • Hardware på skolerne (her skal henvendelsen om support rettes til leverandøren af det pågældende hardware).
  • Opsætning og vedligeholdelse af operativsystemer/basisprogrammel på såvel server som klienter, herunder klientinstallation og printerstyring.
  • SQL-Server: fejl eller uhensigtmæssigheder ved SQL-Server programmel, samt henvendelser vedr. den daglige databaseadministration (databaseopsætning, udvidelse af tabelområder, backup/restore af data etc.)
  • Fejl i tredjeparts programmel/data, f. eks. fakturaflow systemer, her skal henvendelse ske til leverandøren af det pågældende programmel/data.
  • Hjælp til genopretning af fejlagtige data som følge af brugerfejl