Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Primær navigation

Supportaftale

 

Supportaftale for Navision Stat

Hvilke områder er dækket af supporten?


I forbindelse med Navision Stat ydes følgende supportydelser:

  • Fejlmelding og -søgning i de enkelte moduler, herunder support af funktionsdygtigheden af integration med studieadministrative systemer (EASY-A/SIS)
  • Spørgsmål og afklaringer vedr. de enkelte modulers virkemåde. Primære moduler: Finans, Salg, Køb, Anlæg og Ressourcer ifm. omposteringer.
  • Hjælp i forbindelse med udsendelse af versioner, servicepacks og patches med nyt/ændret programmel.

UNI-Cs supportydelser omfatter ikke følgende områder:

  • Hardware på skolerne (her skal henvendelsen om support rettes til leverandøren af det pågældende hardware).
  • Opsætning og vedligeholdelse af operativsystemer/basisprogrammel på såvel server som klienter, herunder klientinstallation og printerstyring.
  • SQL-Server: fejl eller uhensigtmæssigheder ved SQL-Server programmel, samt henvendelser vedr. den daglige databaseadministration (databaseopsætning, udvidelse af tabelområder, backup/restore af data etc.)
  • Fejl i tredjeparts programmel/data, f. eks. fakturaflow systemer, her skal henvendelse ske til leverandøren af det pågældende programmel/data.
  • Hjælp til genopretning af fejlagtige data som følge af brugerfejl