Primær navigation

Når kort aftale forlænges fordi skoleophold flyttes

[13.04.2018]

Lovens bestemmelser (Lov 706 af 08/06/2017) siger, at samme elev og samme virksomhed højst må indgå 2 korte uddannelsesaftaler, men at det lokale uddannelsesudvalg kan godkende yderligere én aftale.

Tillæg til kort uddannelsesaftale tæller i nogle sammenhænge som en ny kort aftale. Senest er det afklaret i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, at hvis der indgås et tillæg til en kort aftale, fordi skolen flytter et skoleophold, tæller tillægget i denne sammenhæng som en ny kort aftale.

Dette er beskrevet i vejledningen om korte uddannelsesaftaler.

Venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring