Primær navigation

Ansvars- og opgavefordeling i det opsøgende arbejde

[16.01.2018]

Som led i gennemførelsen af trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser, har Undervisningsministeriet den 12. januar 2018 udsendt ”Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder m.fl. om ansvars- og opgavefordeling i forbindelse med det praktikpladsopsøgende arbejde”.

 

Vejledningen er opdelt i afsnit i forhold til målgruppers roller, fx afsnit 3 ”Erhvervsskoler, herunder praktikcentre”. For alle målgrupper er der en opsummering af, hvad reglerne siger samt henvisning til paragraffer i love og bekendtgørelser.

 

Bagerst i vejledningen findes en samlet oversigt med link til de relevante love og bekendtgørelser.

 

Vejledningen kan findes her http://admsys.stil.dk/EASY-P/Dokumenter/Skrivelser-og-afgoerelser/UVM

 

Venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring