Primær navigation

Vejledning om Erhvervsuddannelse for voksne er opdateret

[21.03.2018]

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har opdateret Undervisningsministeriets vejledning om Erhvervsuddannelse for voksne, på baggrund af Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser; BEK. nr. 4 af 03/01/2018.

Den opdaterede vejledning findes her.

 

Venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring