Primær navigation

Virksomheders SE-nr. skal være registreret som ATP-pligtig

[07.01.2019]

Når virksomheder oplever, at de ikke modtager refusion fra Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag (AUB), kan det skyldes, at deres SE-nr. ikke er registreret som ATP-pligtig.

 

Det drejer sig hovedsageligt om virksomheder, hvor ejeren er startet op alene uden ansatte. Så snart en virksomhed ansætter en medarbejder – herunder også en elev – skal virksomheden via Erhvervsstyrelsen sikre sig, at det SE-nr., der skal benyttes til lønudbetaling, er registreret som ATP-pligtig senest fra samme dato, som ansættelsen starter. For elever betyder det, senest den dag uddannelsesaftalen starter. I modsat fald modtager AUB ikke uddannelsesaftalen, og virksomheden modtager ikke refusion.

 

Med henblik på at hjælpe virksomheder til at undgå problemer med AUB-refusion, anbefales det de praktikpladsopsøgende medarbejdere, at informere virksomheder om ovenstående. Det er især nye virksomheder og enkeltmandsvirksomheder, det er relevant for.

Det er kun virksomheden selv, der via www.virk.dk har adgang til oplysninger om - og redigering af - hvorvidt deres SE-nr. er registreret som ATP-pligtig, ligesom det alene er deres ansvar at sikre sig, at registreringerne er korrekte. 

 

Venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring