search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Primær navigation

Digital uddannelsesaftale: Nogle oplever ikke at kunne underskrive

[04.03.2019]

Enkelte brugere (ca. 10%) oplever for tiden problemer med signering af digitale uddannelsesaftaler.

Fejlen viser sig ved, at siden med dokumentet, der skal signeres, ikke kommer frem.

 

STIL er i dialog med NemLogin for at få løst problemet.

 

Indtil problemet er løst må vi desværre bede de, som rammes af fejlen, om at gøre følgende:

 

  • Printe dokumentet

  • Underskrive med kuglepen

  • Indskanne dokumentet

  • Videresende dokumentet med post eller sikker mail

 

Hvis ovenstående løsning anvendes, kan den digitale aftale slettes ved at ændre status til kladde og derefter slette aftalen fra oversigtsbilledet.

 

STIL beklager meget det opståede problem, og vi arbejder på at få det løst hurtigst muligt.

Der vil blive udsendt nyhed igen, når problemet er løst.

 

HUSK, at aftaler skal være underskrevet af alle parter senest ved aftalestart.

 

Venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring