Primær navigation

Vidensbase for elevadministrative systemer

[08.06.2017]

Vidensbase for elevadministrative systemer

STIL har i samarbejde med de tidligere skolekonsulenter udarbejdet en række vidensartikler ud fra de mest stillede spørgsmål/problemstillinger inden for de administrative systemer til Erhvervsskolerne. Disse vidensartikler er nu blevet publiceret i en vidensbase og er tilgængelige for alle.

Vidensartiklerne er udarbejdet som enten Trin-for-trin artikler eller som korte vejledninger. Vidensartiklerne kan ses på www.viden.stil.dk under "Indgang skoler og institutioner" og ”Vidensbase for elevadministrative systemer”

OBS Vidensartiklerne er tilgængelige for alle uden Log in.

https://viden.stil.dk/display/VFES/Vidensbase+for+elevadministrative+systemer

Indmelding af sager og kobling til vidensbasen

STILs nye supportsystem, JIRA Servicedesk, giver os nye muligheder.

En af de nye muligheder er, at når en sag indmeldes, vil den tekst, der indgår i feltet ”Giv din sag en overskrift”, linke til relevante artikler i vidensbasen og komme med forslag til en løsning. Husk derfor at give sagen en ’sigende’ overskrift som beskrevet i ”Den gode sag”.

Her er vist et eksempel på forslag til relevante artikler i forbindelse med indmeldelse af en sag.

Superbrugeren har også i Jira Servicedesk mulighed for at se en liste over de sager, der er indmeldt til STIL, og hvilken status sagen har:

  • Afventer svar fra superbrugeren

  • Under behandling af supporten

  • Under behandling hos vores leverandør

Via Jira Servicedesk er det også nemt at komme med yderligere kommentarer og dokumentation til sagen.

 

Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring