Primær navigation

Specialsøgning i EASY-P: Elever uden synlig profil 8 uger før GF slut

[06.06.2018]

På baggrund af brugerønsker, og med henvisning til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser BEK nr. 286 af 18/04/2018 § 118, er der udviklet en ny specialsøgning, som kan hjælpe med at finde elever, der ikke har eller havde synlig profil på Praktikpladsen.dk 8 uger før grundforløbet slutter.

Søgningen findes under:
”Søgninger” – ”PSS1: Specialsøgninger” – ”P-010: Uden synlig profil på P-pladsen 8 uger før GF slut”.

I søgekriterierne SKAL udfyldes dato for grundforløb slut. Det er den dato, der fremgår som slutdato for grundforløbet i skoleforløbsboksen i PP00 Personoversigt.

Arrangerende skole (grundforløbsskole), kontaktskole og uddannelse kan udfyldes. Bemærk elever kan godt have anden kontaktskole end arrangerende skole, så overvej om det er nødvendigt at udfylde dette felt.

Søgningen finder elever uden synlig profil på Praktikpladsen.dk 8 uger før den dato, der angives som søgekriterium, og som ikke har igangværende eller fremtidig uddannelsesaftale.

Specialsøgningen er IKKE en facitliste, men kan alene bruges som et værktøj til at finde elever, der skal undersøges nærmere omkring. Søgeresultatet er naturligvis afhængigt af korrekte registreringer og dataoverførsler. Det er nødvendigt at undersøge eleverne på listen individuelt. Tjek eleven i EASY-P i PP00 Personoversigt. Måske er der kontaktkoder eller andet, som giver en forklaring på, hvorfor eleven ikke har synlig profil. Derudover skal eleven tjekkes i Praktikpladsen.dk, hvor det af loglinjer fremgår, hvornår eleven har haft synlig/usynlig profil. For at tjekke loglinjer skal man være logget på Praktikpladsen.dk som vejleder. Ved fremsøgning af elever under ”søg elevbrugere”, er der et kalenderikon yderst til højre for den fremsøgte elev. Ved klik på dette ikon vises de begivenheder, der er logget for eleven.

Eventuelle kommentarer til den nye specialsøgning er velkomne indmeldt som supportsag til EASY-P.

Venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring