Primær navigation

Nogle praktikønsker forsvinder fra elevers profil på Praktikpladsen.dk

[25.07.2019]

Den 1. august 2019 ændres mange erhvervsuddannelser. For nogle uddannelsers vedkommende betyder det også, at specialer lukkes for optag.
En teknisk/administrativ konsekvens heraf er, at praktikønsker i elevens profil i Praktikpladsen.dk forsvinder.

STIL har skrevet pr. mail direkte til de elever, som er påvirket af ændringen.
Vi opfordrer eleverne til at være opmærksom på ændringen og genbesøge profilen efter 1. august.
Eleven henvises til skolens praktikkontor i tilfælde af tvivl.

Bemærk: ændringerne påvirker ikke synlighed af elevens profil.

Ændringerne påvirker praktikønsker på følgende uddannelser:

1250 Karrosseriuddannelsen
1790 Kosmetiker
1335 Procesoperatør
1300 Vindmølleoperatør
1660 Tarmrenser

 

Venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring