Primær navigation

Merkantile lærestedsgodkendelser opdateres

[19.07.2019]

Uddannelsesnævnet er i gang med at opdatere merkantile lærestedsgodkendelser, hvilket er til gavn for data både i EASY-P og på Praktikpladsen.dk.

Læs nærmere om Uddannelsesnævnet godkendelsesarbejde på deres hjemmeside.

Venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring