Primær navigation

Support på Praktikpladsen.dk

[07.03.2019]

Opmærksomheden henledes på, at elever fortsat skal kontakte skolen for hjælp til anvendelse af Praktikpladsen.dk.

 

Samtidig kan det oplyses, at hvis elever henvender sig fordi navneskift ikke afspejles i Praktikpladsen.dk, skal skolen blot indsende en supportsag vedhæftet skærmkopi af elevens stamoplysninger i EASY-P, så vil STIL foretage opdateringen.
Denne praksis er en midlertidig løsning, ind til Praktikpladsen.dk automatisk henter elevens navn og adresseoplysninger fra EASY-P.

 

Generelt kan det anbefales at søge hjælp i artiklerne med vejledning til Praktikpladsen.dk, der findes på https://viden.stil.dk/display/STILVIDENOFFENTLIG/Praktikpladsen

Hvis skolen oplever, at der mangler artikler med vejledning af generel karakter, er I meget velkomne til at indsende en supportsag med ønsket til den pågældende artikel.

 

Venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring