Primær navigation

Tidsbegrænsning på visse opslag i Praktikpladsen.dk

[28.11.2017]

Som led i implementering af de kommende regler om Praktikpladsafhængigt AUB-bidrag udfases følgende funktioner i Praktikpladsen.dk pr. 31/12-17:

1) kædeopslag (opslag, der fordeler elever på flere praktiksteder)

2) opslag baseret på en ”midlertidig godkendelse”.

 

For at lette overgangen til disse ændringer har Praktikpladsen.dk derfor nu indført den begrænsning, at stillingsopslag af denne type skal have ansøgningsfrist senest 31/12-17.

 

Venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring