Primær navigation

Løst: Tidligere elever modtager SMS og mails fra den nye Praktikpladsen.dk

[27.08.2018]

Løst: Tidligere elever modtager SMS og mails fra den nye Praktikpladsen.dk

STIL har tidligere i dag udsendt nyhed om fejl i sms og e-mails, der er sendt fra Praktikpladsen.dk.

Sagen har givet anledning til henvendelser fra skoler, som har forespurgt, om der er tale om en sikkerhedshændelse, som skal anmeldes til Datatilsynet med en frist på 72 timer.

STIL har undersøgt sagen og vurderer, at der ikke er tale om en sikkerhedshændelse. Sagen skal således heller ikke anmeldes til Datatilsynet.

Baggrunden for sagen er, at STIL den 23. august opdaterede Praktikpladsen.dk med flere forbedringer og forenklinger. En af forenklingerne består i, at eleverne ikke længere har så mange valgmuligheder i opsætning af en jobagent. Det er ikke længere muligt for elever selv at bestemme, om profilen skal være synlig - og om der kun skal sendes notifikation ved opslag i specifikke regioner. Konsekvensen herved har desværre været, at jobagenter, som tidligere har været inaktive som følge af disse valg, er blevet genaktiveret.

I alt har Praktikpladsen.dk sendt notifikationer til 16.270 elever den 23. august. Heraf er størstedelen elever, som ikke længere er aktive på Praktikpladsen.dk. STIL beklager de gener, dette har givet anledning til.

STIL har nu deaktiveret notifikationen, så der ikke sendes yderligere sms eller e-mails. På mandag beslutter vi, hvordan ændringerne i Praktikpladsen.dk skal håndteres og når dette er sat i drift, genaktiveres notifikationen. Vi orienterer om den valgte løsning via dette nyhedsbrev (admsys).

STIL er samtidig i færd med at planlægge, hvordan data om tidligere elever slettes fra Praktikpladsen.dk. Dette forventes at blive sat i værk i løbet af 2018.

Venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring