Primær navigation

Godtgørelsessats forventes hævet til 100 % pr. 1/1-2018

[02.11.2017]

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har netop indgået en trepartsaftale, der markant styrker voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet.

Et af initiativerne i aftalen vedrører godtgørelsessatsen:

58. Styrke godtgørelsesvilkårene i forbindelse med deltagelse i AMU, så der udbetales VEU-godtgørelse svarende til 100 pct. af den maksimale dagpengesats, når ufaglærte, faglærte samt personer med en forældet videre-gående uddannelse deltager i AMU-kurser i stedet for den nuværende sats på 80 pct. af den maksimale dagpengesats. De øgede udgifter til godtgørelse finansieres af VEU-bidragene.

Ændringen forventes at træde i kraft allerede pr. 1. januar 2018.