Primær navigation

EfterUddannelse.dk er nu klar til ”vejrlig-undtagelsen”

[01.06.2018]

Der er pr. 1. januar 2018 kommet en ny undtagelse til kravet om 14 dages forudgående beskæftigelse for medarbejdere, der er omfattet af en overenskomst, som regulerer vejrlig. Vejrlig er, når en medarbejder sendes hjem pga. vejrmæssige forhold, der forhindrer medarbejderen i at udføre sit arbejde.

EfterUddannelse.dk er nu klar til at håndtere vejrlig-undtagelsen:

  • Der er tilføjet et nyt spørgsmål om vejrlig i VEU-ansøgningen. Spørgsmålet bliver kun vist og udfyldt, hvis der er svaret Nej til hhv. ansat 14 dage forud og nej til deltagelse i certifikatkursus med løn
  • Brugerens svar på spørgsmålet vises i ansøgningen på a-kasse siden, men ikke i ansøgningswebservicen
  • På a-kassesiden vises OBS-information med teksten: ”Det er angivet, at kursisten er omfattet af en overenskomst, der omhandler hjemsendelse pga. vejrlig”.
  • OBS-informationen bliver kun sat på VEU-ansøgninger med udvidet ansøgningsfrist, dvs. ansøgninger med ja til vejrlig, og som vedrører perioden uden it-understøttelse
  • Bemærk 4 ugers-ansøgningsfristen gælder ikke for VEU-ansøgninger med Ja til vejrlig, og hvor uddannelsen er påbegyndt efter 1. januar 2018 og afsluttet senest den 30/6 2018. Her gælder det, at ansøgningen skal sendes senest 1. november 2018.
  • Endelig er eIndkomstjobbet rettet, så der ikke tjekkes ansættelsesforhold på VEU-ansøgninger med Ja til vejrlig. Her vil der stå ”Ej relevant” til eIndkomstoplysningen ”Ansat 14 dage forud” (som ved deltagelse i certifikatkursus med løn)

Den udvidede ansøgningsfrist er reguleret i BEK nr 193 af 12/03/2018 (Vejrligsbekendtgørelsen)

Virksomheder/kursister er informeret om at EfterUddannelse.dk er klar til at understøtte vejrlig-undtagelsen i nyheden her.