Primær navigation

Ansøgningswebservice og vejrlig (opdateret 18. juni)

[08.06.2018]

STIL har fået en supporthenvendelse fra "Modulus a-kasserne" vedr. den nye vejrlig-markering i VEU-ansøgningen.

Som nævnt i nyheden  i forbindelse med idriftsættelse af vejrlig-ændringen, var det ikke meningen, at det nye felt skulle vises i ansøgningswebservicen (version 5), men det ser ud til at være tilfældet. Beklageligvis forstyrrer dette håndteringen af ansøgninger i nogle a-kasse systemer.

Det er fejlmeldt til leverandøren. Vi informerer her på siden, når der er nyt i sagen og beklager ulejligheden.

Opdatering 18. juni: Der kommer en hotfix, som fjerner oplysning om "vejrlig" fra ansøgningswebservicen (get absence version 5). Hotfix er pt. til test