Primær navigation

Administration af VEU-godtgørelse samles hos ATP/AUB

[02.11.2018]

Som aftalt i Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse skal administrationen af VEU-godtgørelse samles hos Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Der er netop fremsat lovforslag herom:

”L 72 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse og forskellige andre love (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)”.

Hvis lovforslaget bliver vedtaget, overtager AUB administrationen af VEU- godtgørelse og befordringstilskud for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, som påbegyndes den 1. januar 2019 eller senere.

Med AUB’s overtagelse af administrationsopgaven forenkles ansøgnings- og udbetalingsprocessen, så man fremadrettet kan ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud i samme arbejdsgang, som man tilmelder sig kurset. Det betyder helt konkret, at man i tilmeldingen skal svare på nogle spørgsmål til brug for AUB’s sagsbehandling, og at ”VEU-ansøgningen” - som vi kender den i dag – bliver udfaset.

Hvad betyder det for a-kasserne?

Da administrationen samles i AUB betyder det, at a-kassernes opgave med at administrere og udbetale VEU-godtgørelse og befordringstilskud bortfalder for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der påbegyndes den 1. januar 2019 eller senere.

EfterUddannelse.dk bliver tilpasset, så det ikke bliver muligt at sende VEU-ansøgninger til a-kasserne for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der påbegyndes den 1. januar 2019 eller senere, og som skal administreres af AUB.

Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der er påbegyndt før den 1. januar 2019, administreres efter nugældende regler. Det gælder også ansøgninger om godtgørelse og tilskud til befordring, der sendes efter den 1. januar 2019, men som vedrører erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der er påbegyndt før den 1. januar 2019. Derfor kan a-kasserne forvente, at der ind i 2019 og evt. 2020 fortsat vil ligge en opgave med at få afsluttet sagsbehandling og udbetaling af VEU-godtgørelse og befordringstilskud for den type aktivitet.