Primær navigation

A-kassers adgang til data efter AUB’s overtagelse af administration af godtgørelse

[23.11.2018]

Som aftalt i trepartsaftalen og jf. lovforslag

”L 72 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse og forskellige andre love (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)”.

overtager AUB administrationen af VEU- godtgørelse og befordringstilskud for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse pr. 1/1-2019, hvis lovforslaget bliver vedtaget. A-kasserne skal - jf. trepartsaftalens initiativ 4 og ovenstående lovforslag - fortsat have adgang til data om deres egne medlemmers forbrug af VEU-godtgørelse.

Behov for data - afdækket i samarbejde med a-kasserepræsentanter

Undervisningsministeriet har i foråret 2018 været i dialog med a-kasserepræsentanter, udpeget af LO, for at afdække a-kasserne behov for data. I den forbindelse er det blevet klarlagt, at det er oplysninger om medlemmers deltagelse i uddannelse, som a-kasserne efterspørger til brug for vejledning af ledige medlemmer, bl.a.:

  • Oplysninger om tilmeldinger/kursusdeltagelse for a-kassens egne medlemmer (gennemførte/afbrudte kurser)
  • Oplysninger om tilmeldinger til alle uddannelsestyper (ikke kun VEU-berettiget), der findes på EfterUddannelse.dk/én national platform, dvs. på sigt også ’Almen VEU’ og Videregående VEU
  • Fagkoder, varighed/antal dage
  • Oplysninger om arbejdsgiver (cvr-nr. på arbejdsgiver)
  • Tilmeldingstype, dvs. hvem har foretaget tilmeldingen – arbejdsgiver eller medarbejderen selv
  • Oplysninger om, hvem evt. VEU-godtgørelse skal udbetales til (medlem eller arbejdsgiver)
  • Mulighed for at trække oplysninger om medlem ’tilbage i tid’ af hensyn til historik.

Der bliver udviklet ny webservice til a-kasserne

Det er besluttet, at der skal udvikles en ny webservice til formålet. Webservicen er pt. ved at blive designet og den forventes klar senest ved udgangen af 2. kvartal 2019. Indtil da kan a-kasserne fortsat hente oplysninger via eksisterende integration i form af webservicen ”GetAbsence”, der indeholder oplysninger om kursusdeltagelse (periode, fagkode mv.), a-kasse siden på EfterUddannelse.dk (fanen tilstedeværelse) eller via Min Kompetencemappe. Se nærmere beskrivelse i dokumentet ”Muligheder for at hente data om medlemmers deltagelse i uddannelse”, som du finder under Dokumenter/Øvrigt materiale.