Primær navigation

Signering der "hang" - fejl rettet 31. august 2018

[11.09.2018]

STILs’ support har siden december sidste år fået henvendelser fra enkelte brugere, som oplevede fejl ved signering med nøglefil. De oplevede at signeringen "hang".

Fejlen ramte ikke generelt for den enkelte bruger, men ramte specifikke VEU-ansøgninger (det var signeringsteksten i specifikke ansøgninger, der voldte problemer). Og fejlen ramte kun signering med nøglefil.

NemLog-in har meddelt, at fejlen er rettet den 31/8-2018. STIL’s support har kontaktet de brugere, som har meldt sager ind, og henvist til beredskabsplanen, da ansøgningerne ikke er sendt rettidigt pga. teknisk fejl (signeringsfejl).