Primær navigation

Arrangerende skole i årselevindberetningerne

[01.08.2017]

Den 6. juli 2017 er fuldtids- og skolepraktikindberetningerne blevet ændret. Ændringerne består i, at kontrol af elevens arrangerende skole ikke gennemføres i forbindelse med afviklingen af A777 og A778.

Det vil sige, at indberetningerne ikke længere kontrollerer, at den indberettende skole er elevens arrangerende skole.

Der er samtidigt tilføjet 2 nye kontroludskrifter:

  • R123 Oversigt over elever med overlappende årselevbidrag

  • R124 Fiktive CPR-nr. med årsbidrag i indberetninger.

Udskrifterne er beskrevet nærmere i separate nyheder.

Begge udskrifter kan bestilles særskilt og kommer som en automatisk del af fuldtids- og skolepraktikindberetningerne.

 

Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring