Primær navigation

R123 Oversigt over elever med overlappende årselevbidrag

[01.08.2017]

Der er kommet en ny kontroludskrift til fuldtids- og skolepraktikindberetningerne (A777 og A778).

Formålet med den nye kontroludskrift er at finde elever, der udløser årselevbidrag på flere skoler samtidig.

Med udgangspunkt i en elevs årselevbidrag, på den skole hvor udskriften afvikles, undersøger udskriften, om eleven udløser bidrag på andre skoler i samme periode. Bidraget kan eventuelt være udløst på en anden uddannelse. Der undersøges både almindelige ÅE-bidrag og ÅE-bidrag/skolepraktik.

Følgende skal fremhæves i forbindelse med denne kontroludskrift:

  • Det er ikke et krav, at udskriften skal være tom ved alle indberetningsperioder

  • Årselevbidrag, der vises på udskriften, er stadig taget med i indberetningen

  • Det er op til den enkelte skole at rette op, så skolen kun modtager retmæssige tilskud

 

Udskriften skal altid afgrænses til en indberetningsperiode.

Derudover kan udskriften afgrænses på:

  • Uddannelse

  • Version

  • Forløbsgruppe

  • Ansvarsområde

  • Projektområde

     

 Ved bestilling af udskriften skal man vælge, om kontrollen skal tage udgangspunkt i skoleforløb (almindelige ÅE-bidrag) eller i skolepraktik (ÅE-bidrag/skolepraktik).

Udskriften kan bestilles særskilt, men kan også komme som en automatisk del af fuldtids- og skolepraktikindberetningerne.

 

Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring