search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Primær navigation

R124 Fiktive cpr-nr. med årsbidrag i indberetninger

[01.08.2017]

Der er kommet en ny kontroludskrift til fuldtids- og skolepraktikindberetningerne (A777 og A778).

Formålet med den nye kontroludskrift er at fremhæve elever, som udløser årselevbidrag, men ikke er i CPR-abonnement. Det vil sige elever, som må antages at have et fiktivt CPR-nr.

Det skal fremhæves, at årselevbidrag fra elever, som vises på denne udskrift, stadig er taget med i indberetningen.

 

Udskriften skal altid afgrænses til en indberetningsperiode.

Derudover kan udskriften afgrænses på:

  • Uddannelse

  • Version

  • Forløbsgruppe

  • Ansvarsområde

  • Projektområde

     

     

Ved bestilling af udskriften skal man vælge, om kontrollen skal tage udgangspunkt i skoleforløb (almindelige ÅE-bidrag) eller i skolepraktik (ÅE-bidrag/skolepraktik).  

Udskriften kan bestilles særskilt, men kan også komme som en automatisk del af fuldtids- og skolepraktikindberetningerne. 

 

Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring