Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Primær navigation

R124 Fiktive cpr-nr. med årsbidrag i indberetninger

[01.08.2017]

Der er kommet en ny kontroludskrift til fuldtids- og skolepraktikindberetningerne (A777 og A778).

Formålet med den nye kontroludskrift er at fremhæve elever, som udløser årselevbidrag, men ikke er i CPR-abonnement. Det vil sige elever, som må antages at have et fiktivt CPR-nr.

Det skal fremhæves, at årselevbidrag fra elever, som vises på denne udskrift, stadig er taget med i indberetningen.

 

Udskriften skal altid afgrænses til en indberetningsperiode.

Derudover kan udskriften afgrænses på:

  • Uddannelse

  • Version

  • Forløbsgruppe

  • Ansvarsområde

  • Projektområde

     

     

Ved bestilling af udskriften skal man vælge, om kontrollen skal tage udgangspunkt i skoleforløb (almindelige ÅE-bidrag) eller i skolepraktik (ÅE-bidrag/skolepraktik).  

Udskriften kan bestilles særskilt, men kan også komme som en automatisk del af fuldtids- og skolepraktikindberetningerne. 

 

Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring