search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Primær navigation

Opfølgning på indberetninger af skoleophold til AUB

[10.08.2017]

Fra vinduet B960 overføres der data om gennemførte skoleophold til AUB for elever med uddannelsesaftale til brug ved beregning af lønrefusion.

AUB og STIL foretager løbende afstemninger af de data, der findes i EASY-A og hos AUB, for at sikre, at der er overensstemmelse. Hvis der på baggrund af afstemningen, er behov for opdatering af data, gennemføres dette i forbindelse med afstemningen. Der overføres ikke data mellem AUB og STIL ved afstemningerne,

Derfor skal skolerne for at sikre, at der er overført korrekte data, jævnligt kontrollere både om alle ophold er overført og om det, der er overført, er korrekt.

Kontrollen gennemføres ved at afvikle jobbet R122. Jobbet danner en CSV fil, der kan indlæses i Excel. Se nærmere nedenfor om hvordan jobbet kan afgrænses.

Når data er indlæst, kan data filtreres og sorteres ved hjælp af værktøjerne i Excel.

I udtrækket kontrolleres om alle afsluttede ophold er indberettet korrekt.

Ændrede eller ikke indberettede ophold kan findes ved at gøre følgende:

Anvend Excels filtre (vælg fanen data og tryk på knappen ”Filtrer”), herefter gøres følgende:

 1. Filtrer kolonnen ”Klar”, så der kun medtages rækker med status ”F” eller ”J” eller ”N”
 2. Filtrer kolonnen ”EASY-A Status” så der kun medtages rækker med status ”Ny” eller ”ændret”
 3. Filtrer kolonnen ”AER Status” så der kun medtages rækker med status ”fejl” eller ”tomme”

Hvad gør man så, med de rækker, der er tilbage?

 1. Hvis der er rækker, med typen ”Fejl” i kolonnen ”AER Status”, så vil der være en beskrivelse af fejlen i kolonnen ”Fejltekst”.

  Der er overordnet to typer fejl:

  1. Interne EASY-A fejl. Det er fejl, der konstateres i forbindelse med afsendelsen. Rækker af med denne type fejl sendes ikke. Fejlteksten begynder altid med teksten ”Intern EASY-A fejl” efterfulgt af en beskrivelse (fx Intern EASY-A fejl: Advarsel: Der medtages ikke AER-bidrag, som ikke er fuldt inddækket af holdplaceringer tilknyttet elevens skoleforløb.)
  2. Fejl, der konstateres i forbindelse med indlæsningen hos AUB. Fejlteksten begynder altid med teksten ” Besked fra AER” efterfulgt af en beskrivelse (fx Besked fra AER: SE-nr. har ikke gyldig ATP-pligt i hele skoleperioden)
 2. Hvis der er rækker, med EASY-A Status Ny, og hvor der ikke er nogen AER Status, bør det undersøges, om skoleopholdet er afsluttet (se kolonnen Slutdato). Hvis dette er tilfældet, så bør rækken enten:
  1. Afsendes på B960 eller
  2. Markeres med status I på B960, hvis data ikke skal sendes.

Anvendelse af R122 ”Opgørelse af status på AER-bidrag”

R122 anvendes til at se informationer om både afsendte og ikke afsendte oplysninger om skoleophold til AUB.

Ved afvikling af jobbet dannes der en CSV fil, der kan indlæses i Excel.

Der kan afgrænses til:

Afgrænsning

Kommentar

Fra-dato

Krævet afgrænsning

Til-dato

Krævet afgrænsning

Uddannelse

 

Version

 

Skoleforløb

 

Forløbsgruppe

 

Ansvarsområde

 

Projektområde

 

Medtag sendte

Default N – giver mulighed for at vælge om allerede sendte rækker skal med i udtrækket

Medtag AER-bidrag med J i Klar

Default J – giver mulighed for at vælge, om bidrag med status J skal med i udtrækket

Medtag AER-bidrag med N i Klar

Default J – giver mulighed for at vælge, om bidrag med status N skal med i udtrækket

Medtag AER-bidrag med F i Klar

Default J – giver mulighed for at vælge, om bidrag med status F skal med i udtrækket

Medtag AER-bidrag med I i Klar

Default N – giver mulighed for at vælge, om bidrag med status I skal med i udtrækket

 

R122 danner en fil med følgende felter:

Felt

Kommentar

Klar

Kan være J(a), N(ej), F(ejl) og I(gnorer)

EASY-A Status

Kan være Ændret eller NY

AER Status

Status på afsendelse

Uddannelse

Uddannelse for elev

Version

Uddannelsesversion for elev

Skoleforløb

Skoleforløb for elev

CPR-nr

Elevcpr

Navn

Elev navn

AER-indb.

Kan være J og N

CVR-nr

Arbejdsgiver CVR

Startdato

Startdato for skoleophold

Slutdato

Slutdato for skoleophold

Refusion

Beregnet refusion

Periode refusion

Den refusion der indberettes (Beregnet refusion – manuel reduktion)

Manuel reduktion

Registreret manuel reduktion

Beregnet fravær

Fravær beregnet fra fraværsregistreringen

Befordring

Indtastet befordring på B960

AER-periode

AER periode (fra skoleforløb)

ID

Id fra B960

Fejltekst

Fejltekst fra B960

Forløbsgruppe

Forløbsgruppe fra elevens skoleforløb

Ansvarsområde

Ansvarsområde fra elevens skoleforløb

Projektområde

Projektområde fra elevens skoleforløb

Indberettet CVR-nr

Det CVR nummer rækken tidligere har været indberettet med (status på B960 er ændret)

Indberettet Startdato

Den startdato rækken tidligere har været indberettet med (status på B960 er”Ændret”)

Indberettet Slutdato

Den slutdato rækken tidligere har været indberettet med (status på B960 er ”Ændret”))

Indberettet Refusion

Den refusion rækken tidligere har været indberettet med (status på B960 er ”Ændret”))

Indberettet befordring

Den befordring rækken tidligere har været indberettet med (status på B960 er ”Ændret”))

 

Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring