Primær navigation

Kvalifikationer til hovedforløbet fra studieåret på uddannelse 1912 Kontor m. spec. og 1922 Finansudd

[11.08.2017]

Flere skoler har haft problemer med at få dannet hovedforløbs-kvalifikationer for elever på studieåret på 1912 Kontoruddannelsen med specialer og 1922 Finansuddannelsen, hvor studieåret er et krav for at fortsætte på hovedforløbet.

Uddata har derfor på Uddata+ lagt nedenstående nyhed, som forklarer hvilke beviser der skal udskrives med hvilke moduler og i hvilken rækkefølge (såfremt Uddatas bevismodul bruges). Se mere her: https://info.uddataplus.dk/kvalifikationer-fra-studieaaret-paa-uddannelse-1912-og-1922/

 

Med venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring