Primær navigation

Opdateringer til uddannelsesmodellen

[05.01.2017]

Gymnasiereformen medfører opdateringer i uddannelsesmodellen.

Notatet beskriver, hvorledes gymnasiereformen implementeres i uddannelsesmodellen, så der kan optages elever, laves skema, indberettes årselever, prøveadministreres, laves beviser og udarbejdes statistik.

Notatet vil løbende blive revideret i takt med, at bekendtgørelser udstedes. I notatet findes indlejrede regneark.

 

Kontaktperson: Lars Andersen, telefon 35 87 83 68

 

Kodenotat Implementering af gymasiereformen i uddannelsesmodellen

Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring