Primær navigation

Lukningen af EASY-A udsættes med ét år til sommeren 2019

[30.06.2017]

På baggrund af et ønske fra en større gruppe af erhvervsskoler har ministeriet besluttet at udsætte lukningen af det statslige studieadministrative system EASY-A med ét år, så systemet lukker sommeren 2019.

Beslutningen har baggrund i skolernes ønske om en længere periode til at realisere planer om at gennemføre et samlet udbud og efterfølgende udvikling af et studieadministrativt system.

Ministeriet har endvidere lagt vægt på, at skolerne ønsker at gennemføre en udbudsproces og efterfølgende it-udvikling, som omfatter funktionalitet, som ikke aktuelt udbydes på markedet. Herunder funktioner, som skal styrke skolernes muligheder for at realisere en række digitaliseringsgevinster.

Udsættelsen af lukningen af EASY-A omfatter kun de aktiviteter, der p.t. administreres i EASY-A, og det vil ikke være muligt for skoler at oprette nye aktiviteter, fx stx, hf, eller andre aktiviteter, som ikke allerede understøttes i EASY-A.

Systemvedligeholdelse af EASY-A vil blive holdt på et minimum i perioden frem til lukning, og kun de mest nødvendige justeringer vil blive foretaget. Herunder vil der fremover ikke længere være mulighed for at gennemføre sammenlægninger af institutioners tabeller i forbindelse med sammenlægning af skoler, hvis der ikke allerede er truffet aftale med STIL herom.

Processen for markedsgørelsen er derudover ikke påvirket af udsættelsen. Herunder bortfalder skolens betaling til Styrelsen for It og Læring for elevadministrative systemer fortsat, hvis en skole vælger at skifte til en privat leverandør.

EASY-A planlægges således afviklet fra sommeren 2019, hvor der også lukkes for administration af AMU-aktivitet og Åben Uddannelse, som markedsgøres fra den 1. juli 2018, når de formelle og tekniske forudsætninger er etableret. I en kortere periode herefter vil skolerne have læseadgang til EASY-A. Skolerne vil modtage et datadump med skolens data fra EASY-A, og det er skolens ansvar at sikre, at relevante data bliver slettet og gemt i henhold til lovgivningen.

Ministeriet fortsætter det gode samarbejde med nuværende og kommende leverandører på markedet, som opfordres til fortsat at udvikle deres løsninger til glæde for skolernes fleksible tilrettelæggelse af deres studieadministrative opgaver og håber, at leverandørerne vil byde ind i forbindelse med det udbud, som gruppen af erhvervsskoler planlægger.

 

Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring