Primær navigation

Ændring i SQL Net adgang til data i EASY-A

[08.11.2017]

 

STIL ændrer konceptet for tilgang til skolens data via SQL Net / tredjepartsadgang.

Fremover er det kun dedikerede Oracle SQL-brugere, der har adgang. Disse brugere bliver oprettet af STIL og vil blive tildelt navne som fx ”SQL315PETER” for en bruger for skole 315.

Ændringen gennemføres på skolerne ved at skolens EASY-A dataansvarlige (den person, som skolen har udpeget og indberettet til STIL jf. mail af 3/10-2016) via en supportsag med overskriften: ”Ny SQL-bruger” anmoder om at få oprettet en eller flere brugere. Herefter skal disse brugere anvendes til dataudtræk.

Anmodningen oprettes senest 30.november 2017.

Ultimo december 2017 er konceptet fuldt implementeret og adgange, der ikke følger konceptet, vil blive lukket.

 

Med venlig hilsen 

Styrelsen for It og Læring