Primær navigation

Indberetning af SRP/SSO

[22.11.2017]

For at eleverne kan hente opgaveformuleringen i Netprøver er det nødvendigt, at indføre en regel, der sætter en startdato for skriveperioden. Denne dato beregnes ved at sætte startdatoen 7/14 dage tidligere end den dato EASY-A indberetter. Tidspunktet, som EASY-A indberetter ændres ikke. Det er nødvendigt fordi EASY-A ikke kan indberette en perioden, men kun afleveringsdato og tidspunkt.

 

Reglen gælder, når der indberettes et prøvehold i EASY-A for en af nedenstående typer:

 

Uddannelse

Type

Skriveperiode

STX

SRP

14 dage

HHX

SRP

14 dage

HTX

SRP

7 dage

HF

SSO

7 dage

EUX

SSO

7 dage

 

Når du indberetter SRP/SSO skal du sørge for at datoen på eksamensbegivenheden er den dato eleverne senest skal aflevere.

Starttidspunktet på begivenheden skal svare til tidspunktet hvor eleven tidligst må hente opgaveformuleringen i Netprøver.

Sluttidspunktet på begivenheden skal svare til tidspunktet hvor eleven senest skal have afleveret i Netprøver.

 

Eksempler:

Udd.

Indberet-tet start-

tidspunkt i EASY-A

Indberet-tet slut-

tidspunkt

i EASY-A

Start i Net-prøver

Slut i Net-prøver

HHX

15/12-17 09:00

15/12-17 15:00

01/12-17 09:00

15/12-17 15:00

HF

15/12-17 09:00

15/12-17 15:00

08/12-17 09:00

15/12-17 15:00

 

Hvis du, når du har læst ovenstående konkluderer, at du har indberettet uhensigtsmæssige tidspunkter, så kan du foretage en ny indberetning, eller du kan rette tidspunkterne manuelt i Netprøver.

 

 

Med venlig hilsen 

Styrelsen for It og Læring