Primær navigation

Kontrol af forkert adgangsvej ved indberetning til Danmarks Statistik

[19.09.2017]

Det fremgår af vejledningen til indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik fra EASY-A (der kan læses her), at STIL laver et centralt udtræk, der herefter kan sendes til de skoler, hvor der eventuelt kan være behov for at rette op på hovedforløbselever, der er registreret med forkert adgangsvej.

Udtrækket viser, at der ikke er nogen skoler, der behøver at rette op på forkert adgangsvej.

Man kan derfor se bort fra dette i forbindelse med indberetningen til Danmarks Statistik.

 

 

Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring