Primær navigation

RKV på 5 dage i 2018

[01.06.2018]

RKV blev nedsat fra 10 til 5 dage fra og med 1. januar 2018. Det er der taget højde for i uddannelsesmodellen, så der ikke udløses for meget årselevbidrag.

De eksisterende RVK-skoleperioder RK, RKV på GF2 og RH, RKV på HF, hvortil der er knyttet 10 tælleperioder á en dag, er lukket ned. Nedlukningen er sket via tilskudsmærkekombinationen. Lukkedatoen er angivet til 15- juni-2018, så skolerne undgår om registrering af elever i skoleforløb. Ved tilskudsberegningen afvises aktivitet på tælleperioder større end 5.

Til gengæld er der oprettet to nye RKV skoleperioder:

  • GR, Grundforløbet benyttes til Realkompetencevurdering. Kan benyttes af skoler, der godkendt GF2
  • HR, Hovedforløbet benyttes til Realkompetencevurdering. Kan benyttes af skoler, der godkendt HF

     

Til de to typer af skoleperioder er knyttet:

  • 5 tælleperioder af 1 dag.
  • TMK til skoleophold og evt. kostafdeling
  • Elevtypen RKV

 

Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring