search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Primær navigation

Indlæsning af karakterer fra grundskolerne

[07.06.2018]

Karakterer fra grundskolerne til brug for behandling af ansøgninger fra Optagelse.dk indlæses i EASY-A efter følgende plan:

  • 07.06.2018: Indlæsning af karakterer fra 2016 og 2017
  • 21.06.2018: Første indlæsning af karakterer fra 2018
  • 23.06.2018: Anden indlæsning af karakterer fra 2018

Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring