Primær navigation

Elevflytning til og fra skoler udenfor EASY-A

[19.10.2018]

Fra mandag d. 22/10 åbnes der mulighed for at lave elevflytninger til og fra skoler udenfor EASY-A.

Se Kvikvejledning

 

Da der er tale om helt ny funktionalitet i EASY-A, foretages der en gradvis åbning for brugen af elevflytning.

 

Skoler, der har brug for at flytte elever til skoler udenfor EASY-A, skal oprette en supportsag. Mærk supportsagen ’EDUP flytning’. Herefter vil der blive åbnet for elevflytning.

Husk, inden supportsagen oprettes, at tjekke, om modtagerskolen understøtter elevflytninger fra EASY-A.

 

Bemærk, at elevflytninger mellem EASY-A skoler fungerer, som det altid har gjort.

 

Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring