Primær navigation

Praktikplads-AUB

[08.01.2018]

Praktikplads-AUB er en ny ordning, der skal skabe flere praktikpladser. Ordningen belønner virksomheder, som uddanner elever fra erhvervsuddannelserne. Arbejdsgivere, der ikke bidrager tilstrækkeligt, skal betale et ekstra bidrag.

Bekendtgørelse om Praktikplads-AUB kan læses her https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194147

Det er Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), der administrerer ordningen. AUB har udarbejdet en pjece om Praktikplads-AUB, som sendes til virksomhederne i løbet af januar.

Pjecen kan læses her https://indberet.virk.dk/sites/default/files/praktikplads-aub_pjece.pdf

Eventuelle spørgsmål om ordningen skal således rettes til AUB på tlf. 70 11 30 70 - tast 1, eller skriftligt via denne side https://indberet.virk.dk/arbejdsgivernes-uddannelsesbidrag/praktikplads-aub/kontakt-praktikplads-aub

 

Spørgsmål til brug af Praktikpladsen.dk, som skolen ikke kan besvare, kan rettes til STIL’s support via supportsag https://jira.stil.dk/servicedesk/customer/portal/1/create/9 eller telefonisk 35 87 88 00. 

Der gøres i den sammenhæng opmærksom på, at der fra forsiden af www.praktikpladsen.dk er link til vejledninger og vidensartikler, ligesom de grå faktabokse i højre side af Praktikpladsen.dk er opdaterede med nyttig information og vejledning.

Venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring