Primær navigation

SKP og uddannelsesaftaler skal registreres på det trin, der er elevens uddannelsesønske

[05.07.2018]

Skolepraktik

Det er elevens uddannelsesplan, der afgør, hvilket trin, eleven skal optages på. Hvis det fx fremgår af elevens uddannelsesplan, at elevens mål er trin 2 af uddannelsen, så må eleven optages direkte på trin 2 specialet i skolepraktik efter afsluttet grundforløb.

Hvorvidt skolen som følge af ovenstående vil ændre skoleaftaler til trin 2 for elever, der pt. er optaget i skolepraktik på trin 1, er skolens eget valg.

 

Uddannelsesaftaler

Det er elevens uddannelsesplan, der afgør, hvilket trin der skal stå på uddannelsesaftalen. Hvis eleven ønsker at afslutte sin uddannelse på trin 1, og uddannelsesaftalen alene omfatter dette trin, er det navnet på trin 1, der skal anføres på uddannelsesaftalen. Hvis eleven ønsker at uddanne sig på trin 2 eller højere, er det navnet på dette trin, der skal anføres på uddannelsesaftalen.

Hvis det fx fremgår af elevens uddannelsesplan, at elevens mål er trin 2 af uddannelsen, så skal elevens uddannelsesaftaler registreres på trin 2 specialet. Dette gælder både for korte uddannelsesaftaler med varighed mindre end trin 1, og uddannelsesaftaler der dækker hele trin 1.

Hvorvidt skolen vil lave tillæg til igangværende uddannelsesaftaler for at ændre uddannelsesnavn fra trin 1 til det trin, der fremgår af eleven uddannelsesplan, er skolens eget valg.

 

Venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring