Primær navigation

Registerudskrift med alle data på person i EASY-P

[12.06.2018]

Som følge af Persondataforordningen kan der på baggrund af henvendelse, blive behov for at give indsigt i registrerede oplysninger om en person.

Skolen er dataansvarlig, så det er skolen, som skal udlevere disse data til eleven.

 

Som det i øjeblikket vurderes af STIL, kan skolen anvende følgende fremgangsmåde, hvis der er behov for at lave en samlet registerudskrift over alle data knyttet til en person i EASY-P.

 

Vælg: ”Udskrifter” – ”PU01 Udskriftsbestilling”. Bestil registeroversigt på det pågældende cpr.nr. Gå til ”PU02 Udskriftsoversigt”. Når status på udskriften er ”Afviklet” klik på ”Hent udskrift”.

 

Denne udskrift kan suppleres med skærmkopi af PP00 Personoversigt samt en personflettefil, der hentes direkte fra PP00 ved at klikke på ”Personflettefil”.

 

Venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring