Primær navigation

22 uddannelser udløser fordelsbonus i 2017

[28.05.2018]

20 ud af de udpegede 33 erhvervsuddannelser opfyldte kriterierne i 2017 til at være fordelsuddannelse.
Derudover opfyldte farmankonom og erhvervsfisker også kriterierne.
Der udløses fordelsbonus til virksomheder, som har indgået uddannelsesaftaler inden for disse 22 uddannelser i 2017.

Læs nærmere i ”Opgørelse af bonus for fordelsuddannelser udpeget for 2017

Venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring