Primær navigation

Sager overdrages automatisk til oprydningsansvarlig

[01.11.2018]

Jf. denne nyhed ”Overdragelse af sager. Tjek inden 26. oktober at I har registreret en oprydningsansvarlig i EASY-P” sker der fremadrettet automatisk overdragelse af sager.

 

Overdragelsen sker, når en medarbejder, der står som ejer af sag, får lukket sin adgang til EASY-P. Sagerne bliver overdraget til den person, der er registreret som oprydningsansvarlig i EASY-P i PB01; Bruger, registrering. De overdragede sager vil fremgå af den oprydningsansvarliges Sagsoversigt SA03. På den enkelte sag, der er overdraget, vil det fremgå under fanen Historik i SA02 Sag, at sagen automatisk er overdraget til oprydningsansvarlig, da brugerkode xxxxxx er lukket. Den nye sagsejer kan overdrage sagen videre til anden kollega, hvis der er behov for det.

 

Der er i dag den 1. november 2018 sket overdragelse af sager fra historisk lukkede EASY-P brugere.

 

Venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring