Primær navigation

Uddannelsesaftaler må først for-registreres når de er underskrevet

[16.11.2018]

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet oplever, at der er behov for at præcisere, at uddannelsesaftaler først må for-registreres i EASY-P, når de er behørigt underskrevet af begge parter.

Det fremgår af Den administrative vejledning, at uddannelsesaftaler skal registreres snarest muligt og senest 3 hverdage efter skolens modtagelse. Juridisk eksisterer der ikke en aftale, før begge parter har underskrevet, og det er således ikke tilladt at registrere uddannelsesaftaler, der blot forventes at blive indgået/underskrevet.

Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring