Primær navigation

Overdragelse af sager. Tjek inden 26. oktober at I har registreret en oprydningsansvarlig i EASY-P

[09.10.2018]

Alle skoler og faglige udvalg bedes sikre, at de har registreret en oprydningsansvarlig i EASY-P.               

 

Som oprydningsansvarlig er man den kontaktperson, som Styrelsen for It og Læring kontakter, hvis der er henvendelser om registreringer i EASY-P.

 

Foranlediget af GDPR er der kommet ønske om at kunne slette sager, som fratrådte medarbejdere er ejer af. EASY-P tillader kun, at man sletter sager, som man selv er ejer af.

Derfor anbefales det, at medarbejderen som skal fratræde, selv overdrager sine sager til rette vedkommende inden fratrædelse. Det gælder både åbne og lukkede sager.

 

Sker dette ikke, vil den person, som er registreret som oprydningsansvarlig, automatisk få overdraget sager, som en fratrådt kollega er ejer af. De overdragede sager vil fremgå af den oprydningsansvarliges sagsoversigt. I sagens fane Historik, vil der stå, at sagen automatisk er overdraget til oprydningsansvarlig, da brugerkode xxxxxx er lukket. Den nye sagsejer kan overdrage sagen videre til anden kollega, hvis der er behov for det.

Tjek om I har en oprydningsansvarlig i EASY-P under Autorisation -> PB01 Brugere. Fremsøg på skole/FU nr. Der skal som minimum være én aktiv bruger, som har et 1-tal i kolonnen ”Opr.Ansvar”.

Hvis der er ændringer til registrering af oprydningsansvarlig, skal I blot indsende en supportsag til EASY-P med oplysning om personkode samt hvilken ændring, der skal foretages. Benyt gerne lejligheden til at tjekke, at kun aktuelle brugere har adgang til EASY-P. Det er kun brugere med ”J” i kolonne ”DB”, der har adgang til EASY-P. Er der brugere, som skal have lukket deres adgang, skal dette ligeledes oplyses via supportsag til EASY-P.

 

Hvis skole/fagligt udvalg ikke har udpeget en oprydningsansvarlig og sendt supportsag ind senest fredag den 26. oktober 2018, vil Styrelsen for It og Læring udpege en oprydningsansvarlig. Efterfølgende vil sager, som ejes af fratrådte/passive brugere, blive overdraget til den oprydningsansvarlige.

 

Venlig hilsen Styrelsen for IT og Læring