Primær navigation

Aftaler og aftalerelaterede data må ikke slettes

[04.02.2019]

Vi er af AUB blevet gjort opmærksom på, at enkelte skoler muligvis har været i gang med at rydde op i 'gamle' data. Det ser ud til, at de har slettet gamle aftaler - måske for at være helt sikre på at leve op til kravene i den nye persondataforordning.

Data om personer og aftaler i EASY-P må ikke slettes! De indgår som dokumentation i sammenhæng med en række økonomiske transaktioner.

Hvis man sletter gamle uddannelsesaftaler eller andre person-relaterede data, der har dannet grundlag for udbetalinger af praktikplads-taxameter, lønrefusion o.l., risikerer man, at de udbetalte beløb kræves tilbagebetalt eller modregnes i forbindelse med fremtidige udbetalinger.

Hvis der af den ene eller anden grund skulle opstå et behov for at slette gamle data om elever eller uddannelsesaftaler, skal man kontakte Styrelsen for It og Læring, før man foretager sig noget.

 

Venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring