Primær navigation

EASY-P er opdateret

[11.01.2019]

Version 18.11.2 er indlæst i EASY-P i dag. Opdateringen vedrører markedsgørelsen og fejlrettelser vedr. elevtyper, aftaler og svendeprøver.

 

Ændringerne er beskrevet uddybende i den brugervendte vejledning:  Version 18.11.2 Markedsgørelse og fejlrettelser

 

Venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring